دیوارپوش

دیوارپوش_دیوارکوب_ترمووود_لمسه کوبی_آجردکوراتیو
05/29/2021

دیوارپوش_دیوارکوب_ترمووود_لمسه کوبی_آجردکوراتیو

دیزاین داخلی آپارتمان شرکت و فضاهای باز را میتوان با متریالی همچون انواع آجر موزاییک های بتنی یا پلیمری جلوه خاصی بخشید با ما همراه باشید……
کمپانی بنا برج

دیوارپوش_دیوارکوب_ترمووود_لمسه کوبی_آجردکوراتیو
05/29/2021

دیوارپوش_دیوارکوب_ترمووود_لمسه کوبی_آجردکوراتیو

فروش واجرای انواع دیوارپوش بتنی و پلیمری
کمپانی بنا برج

دیوارپوش_دیوارکوب_ترمووود_لمسه کوبی_آجردکوراتیو
05/29/2021

دیوارپوش_دیوارکوب_ترمووود_لمسه کوبی_آجردکوراتیو

فروش و اجرای انواع آجر
تنوع رنگ و تنوع در اجرا
کمپانی بنابرج

دیوارپوش_دیوارکوب_ترمووود_لمسه کوبی_آجردکوراتیو
05/29/2021

دیوارپوش_دیوارکوب_ترمووود_لمسه کوبی_آجردکوراتیو

گاهی اوقات تلفیق 2نوع متریال بایکدیگر میتواند نقش جدیدی در نوع چینش و هارمونی رنگ ایفا کند و باعث جذب انرژی بیشتری شود.
با ما همراه باشید…
کمپانی بنابرج

دیوارپوش_دیوارکوب_ترمووود_لمسه کوبی_آجردکوراتیو
05/29/2021

دیوارپوش_دیوارکوب_ترمووود_لمسه کوبی_آجردکوراتیو

یکی از برجسته ترین متریالی که در دکوراسیون داخلی نقش بسزایی دارد دیوارهای ساختمان میباشد که میتوان با متریال مختلفی پوشانده شود.
با ما همراه باشید…..